Register now to receive

As Van Gils Exclusive member, you earn 50 points on every Euro that you spend in our webshop and stores. Every time you reach 12500 pionts, you earn a €12,50 coupon which you can use in our webshop and stores.

 

Sign up

 

If you only want to receive the newsletter, please sign up below.

10000 points
& start saving 5% on every purchase

Terms and conditions

When you sign up as Van Gils Exclusive member, you agree to the terms and conditions that apply to the loyalty program, you'll find it here.

 

 

 

X

You do not have any products in your shoppingbag

Van Gils Model Search

Van Gils Model Search

Altijd al gedroomd om model te zijn? Of probeer je door te breken als model en je hebt nog een laatste zetje nodig? Dan is dit je kans. Van Gils is op zoek naar jou! Meld je aan, win een professionele Van Gils fotoshoot en wordt het gezicht van een speciale collectie.

Naar wie zijn wij op zoek?

 • Ben je tussen de 1.80 en 1.90 meter lang?
 • Draag je als colbert maat 48?
 • Ben jij fysiek tussen de 25 – 40 jaar en mentaal 35?
 • Heb jij een authentieke uitstraling en voel jij jezelf aangetrokken tot: always in style, never too serious?
 • Wait no longer en doe nu snel mee!

Hoe kun je meedoen?

 1. Deel jouw beste foto op instagram met de volgende hashtag: #vangilsmodelsearch en tag @vangilsfashion in de foto
 2. Stuur voor 18 september jouw aanmelding met foto door naar marketing@vangils.eu
 3. Blok dinsdag 25 september tijdens kantooruren alvast in je agenda want je weet het nooit wie weet ben jij de persoon die wij zoeken

Wat krijg je van ons?

Naast dat jij een echte fotoshoot hebt meegemaakt met echte fotograaf en stylist krijg je van ons ook een pak naar keuze t.w.v. €399,95 om mee naar huis te nemen.

Doe nu snel mee en wie weet word jij een model for one day bij Van Gils!

 

Actievoorwaarden Van Gils Model Search

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de "Van Gils Model Search" actie, verder te noemen ‘Actie’ van Van Gils Fashion BV, gevestigd en kantoorhoudend in Breda
 • Door aan de actie deel te nemen aanvaardt u deze voorwaarden in het geheel
 • De looptijd van de actie is 7 september 2018 tot 18 september 2018
 • De fotoshoot vind plaats op dinsdag 25 september tijdens kantooruren bij Packshot in Amsterdam - dit is niet te wijzigen
 • De actie is uitsluitend geldig in Nederland
 • De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar of in te wisselen voor geld of andere prijzen
 • Het auteursrecht op foto-, film-en/of videomateriaal, dit in de ruimste zin van het woord, berust bij Van Gils Fashion B.V. of indien dit door Van Gils Fashion B.V. wordt overeengekomen bij door haar ingeschakelde derden. Het geselecteerde model kan geen aanspraak maken op enige vorm van(opdrachtgevers-)auteursrecht jegens Van Gils Fashion B.V. noch jegens derden
 • Van Gils Fashion B.V. erkent het portretrecht van Modellen zoals omschreven in artikel 19 e.v. van de Auteurswet uit 1912
 • Van Gils Fashion BV heeft het recht om foto-, film-en/of videomateriaal, waarop het model staat afgebeeld openbaar te maken via de eigen internetsite of via publicaties voorpotentiële opdrachtgevers. Het in dit artikel bepaalde geldt derhalve zonder dat daarvoor toestemming van het model vereist is.
 • De deelnemer erkent dat deelname aan deze actie voor eigen risico is
 • Van Gils Fashion B.V. handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen
 • De vergoeding voor het model zal bestaan uit een pak naar keuze t.w.v. €399,95, een kopie van de geselecteerde foto’s en een reiskosten en/of onkostenvergoeding. 
 • Van Gils Fashion B.V. is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van het model zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden. 
 • Van Gils Fashion B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor door het model eventuele geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Van Gils Fashion B.V. of haar externe partijen. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van ingeschakelde derden. 
 • Van Gils Fashion B.V. is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
 • Het gebruik van het portret van de modellen is beschermd onder de Auteurswet. De bepalingen in de Auteurswet over deze  portretrechten zijn onverkort van kracht.
 • Alle informatie die wordt verwerkt van kandidaten / het model is onderhevig aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden direct vernietigd na afloop van de actie, danwel na afloop van de campagne indien de deelnemer zich niet heeft aangemeld voor de nieuwsbrief
 • De algemene voorwaarden en privacybeleid van Van Gils Fashion zijn van toepassing op deze actie
 • Van Gils Fashion B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade die ontstaat als gevolg van: 

(i) niet door Van Gils Fashion B.V. ontvangen inschrijvingen, wat bijvoorbeeld zou kunnen zijn veroorzaakt door enige technische handeling - waaronder mede begrepen: verbindings-, server, hardware en softwareproblemen - waar Van Gils Fashion B.V. geen invloed op heeft kunnen uitoefenen;

(ii) verlies, vermissing of diefstal van persoonlijke goederen voor, tijdens of na de finale. 

(iii) het door  Van Gils Fashion B.V. niet gebruiken van een foto van de deelnemer voor de Van Gils Model Search promotiecampagne;  

(iv)  onjuistheden in de omschrijving van de Actie; 

(v) aanpassing van de Actievoorwaarden; 

(vi) alle overige uit de Actie voortvloeiende handelingen, waaronder begrepen het stopzetten van de Actie; 

(vii) gebruikmaking door derden van hun recht op vrijheid van meningsuiting.

X